Accessibility icon

Umjetnost i kultura online

21. svibnja 2020.

Status: Otvoren od 18.05.2020. do 31.12.2020.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: UP.02.1.1.14

Područje: Socijalna uključenost

Prijavitelji: Organizacije civilnog društva

Prihvatljivi partneri: Organizacije civilnog društva, javne ustanove u kulturi, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Vrijednost natječaja: 25.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

 

Sažetak

Poziv Umjetnost i kultura online usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.

Više informacija o natječaju:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/umjetnost-i-kultura-online/

Najnovije