Accessibility icon

U SURADNJI SA REGIONALNIM KOORDINATOROM PRIJAVLJEN PROJEKT „SRCEM ZA SRCE“

1. prosinca 2020.

U sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove kontinuirano pruža pomoć javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u pripremi projekata od značaja za razvoj regije, financiranih iz EU fondova.

Posljednji u nizu projekata koji je prijavljen u suradnji s Regionalnim koordinatorom jest projektni prijedlog „Srcem za srce“ kojem je prijavitelj Hrvatski Crveni križ – Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Istarske županije, a partner Istarski domovi zdravlja – Case della salute dell` Istria. Projekt je prijavljen 30.11.2020. na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ (UP.02.2.1.08), u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 500.000 kuna, a projekt je usmjeren na promociju zdravlja i prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Istarskoj županiji, te će se putem njega održati niz radionica, okruglih stolova, manifestacija i provesti medijsku kampanju, kako bi se promoviralo stjecanje zdravih životnih navika i stvorili preduvjeti za zdrav i kvalitetan život stanovništva Istarske županije.

Javna ustanova Regionalni koordinator osnovana je od strane Istarske županije 2018.g., a glavna joj je svrha upravljanje regionalnim razvoje Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije