Accessibility icon

U sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije održana radionica “Upravljanje projektnim ciklusom u pripremi EU projekata”

1. listopada 2020.

U organizaciji javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, u Puli je 29. i 30. rujna održana dvodnevna edukacija “Upravljanje projektnim ciklusom u pripremi EU projekata”. Radionica je organizirana u sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije kojeg provodi Regionalni koordinator.

Radionicom je obuhvaćeno niz tema od važnosti za uspješnu i kvalitetnu pripremu EU projekata, uključujući metodologiju upravljanja projektnim ciklusom, faze analize i planiranja projekta, pristup logičke matrice, projektne pokazatelje te izradu proračuna, s posebnim naglaskom na praktične vježbe i konkretne primjere vezane za planiranje i pripremu projekata.

Edukacija je bila namijenjena predstavnicima javnopravnih tijela s područja Istarske županije, kako bi se osnažilo njihove kapacitete u području pripreme projekata financiranih iz europskih fondova te time pridonijelo uspješnosti regije u povlačenju EU sredstva.

Projektom Suradnjom i znanjem do snažne EU regije daje se snažna podrška javnom sektoru Istarske županije u pripremi i provedbi EU projekata te uređuje kvalitetan sustav strateškog planiranja u kojem se Regionalni koordinator Istarske županije pozicionira kao ključni čimbenik u regionalnom razvoju županije. Svrha projekta je osnažiti kapacitete javne ustanove i osigurati njezin rad, pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata putem EU fondova, jačanje njihovih kapaciteta te koordinacija poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnog razvoja u Istarskoj županiji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.627.639,62 kn, od čega je 14.983.493,62 kn sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Projekt je započeo u lipnju 2019. i traje do kraja prosinca 2023. godine, te će u tome periodu biti provedeno niz različitih radionica s primarnim fokusom na učinkovitu pripremu i provedbu EU projekata te kvalitetno upravljanje sustavom strateškog planiranja Istarske županije.

 

Najnovije