Accessibility icon

Savez Alpe-Jadran objavio drugi ovogodišnji javni poziv za sufinanciranje projekata

12. rujna 2022.

Savez Alpe-Jadran objavio je drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje od 5. rujna do 24. listopada 2022. godine.
Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza.

Savez Alpe-Jadran putem javnog poziva pruža financijsku potporu za:
• troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za
građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, itd.)
• zajedničke projekte od općeg interesa za mrežu suradnje (Savez Alpe-Jadran)
• troškove provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa

Više informacija potražite u dokumentu u nastavku:

Savez Alpe-Jadran_drugi javni poziv za sufinanciranje projekata

Najnovije