Accessibility icon

Prvo “zeleno svjetlo” dano novom Mehanizmu za oporavak i otpornost

16. studenoga 2020.

Zastupnici u Europskom parlamentu složili su se da MOO treba staviti na raspolaganje samo državama članicama koje su posvećene poštivanju vladavine zakona i temeljnih vrijednosti Europske unije.
Nacionalni planovi za oporavak i otpornost bili bi prihvatljivi za financiranje ako su u skladu sa šest prioriteta EU-a: zelenom tranzicijom, digitalnom transformacijom, ekonomskom kohezijom i konkurentnošću, socijalnom i teritorijalnom kohezijom, institucionalnom reakcijom na krizu i pripremljenošću za krizu, kao i sa EU sljedeće generacije politike, koje uključuju Europsku agendu vještina, Jamstvo za mlade i Jamstvo za djecu.
Zastupnici u Europskom parlamentu također žele da svaki plan doprinosi najmanje 40% svog proračuna klimi i biološkoj raznolikosti i najmanje 20% digitalnim akcijama. Planovi bi trebali imati trajni utjecaj na zemlje EU i u socijalnom i u ekonomskom smislu te osigurati sveobuhvatnu reformu i snažan paket ulaganja.
Europarlamentarci žele da iznos od 672,5 milijardi eura bespovratnih sredstava i zajmova bude dostupan za financiranje nacionalnih mjera osmišljenih za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije, koja će biti na snazi ​​od 1. veljače 2020. nadalje. Također žele da financiranje bude dostupno četiri godine (umjesto tri kao na stavu Vijeća) i da vlade EU mogu tražiti do 20% predfinanciranja za svoje planove oporavka i otpornosti, umjesto predloženih 10%, kako bi mogli brže reagirati i učiniti više.
Više informacija pogledajte ovdje.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

Najnovije