Accessibility icon

Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine – Natječaj za mjeru 7.

16. travnja 2020.

U tijeku su prijave na Natječaj za provedbu Mjere 7. iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”,  pod nazivom “Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine”.

PREDMET NATJEČAJA

  • Dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene mjere iz LRSR s ciljem promicanja ribarstvene, akvakulturne, pomorske, društvene i kulturne baštine i nasljeđa u ribarstvenom i akvakulturnom području.
  • Mjera 7. se odnosi na ulaganja u istraživanje, planiranje, opremanje i razvoj sadržaja i usluga društvene, turističke i slične infrastrukture (poput muzejskih prostora, centara za posjetitelje, dječjih igrališta, staza i sl.) u svrhu promocije i podizanja svijesti o ribarstvenoj, akvakulturnoj, pomorskoj i kulturnoj baštini uključujući razvoj softvera za promociju ribarstvene, akvakulturne, pomorske i kulturne baštine.

PRIHVATLJIVI NOSITELJI PROJEKATA: jedinica lokalne samouprave (JLS-ovi), trgovačko društvo u većinskom vlasništvu JLS-a, ustanova, turistička zajednica, komunalno poduzeće, udruga, organizacija subjekata u ribarstvu. 

Sjedište prijavitelja mora biti unutar obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a tj. unutar:

  • gradova: Pazin i Poreč-Parenzo; te
  • općina: Funtana-Fontane, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano i Vrsar-Orsera.

Prijave projekata podnose se do 20. travnja 2020.

Više informacija na sljedećem linku: https://lagur-istarskisvoj.hr/natjecaji/aktivni-natjecaji/natjecaj-za-mjeru-7-promicanje-ribarstvene-akvakulturne-i-pomorske-bastine/

Najnovije