Accessibility icon

Program podrške regionalnom razvoju

27. siječnja 2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.

Poziv za iskaz interesa 

Odluka o prihvaćanju Programa i Program podrške regionalnom razvoju (6177kb)

Smjernice za podnositelje zahtjeva (369kb)

Kriteriji bodovanja projektnih prijedloga (1434kb)

Dodatak A – Kontrolni obrazac (14kb)

Dodatak B – Prijavni obrazac (71kb)

Dodatak C – Proračun projekta i Dinamički plan provedbe (17kb)

Najnovije