Accessibility icon

Prijedlog Europske komisije za nacrt preporuka o ekonomskoj i socijalnoj politici za Hrvatsku

22. svibnja 2020.

Europska komisija objavila je nacrt preporuka o ekonomskoj i socijalnoj politici za Hrvatsku te ostale države članice. Zbog dosad nezabilježene situacije povezane s pandemijom COVID-a 19 i njezinih ozbiljnih učinaka na sustave javnog zdravstva, građane, društvo i gospodarstvo u cjelini, ovogodišnje preporuke usmjerene su na saniranje posljedica pandemije, ublažavanje posljedica za gospodarstvo i poticanje oporavka.

U skladu s time, Europska komisija preporučuje Hrvatskoj da u 2020. i 2021. godini:

  • poduzme sve potrebne mjere za učinkovitu borbu protiv pandemije, poticanje gospodarstva i oporavka, u skladu s općom odredbom o izuzimanju u sklopu Pakta o stabilnosti i rastu te poveća otpornost zdravstvenog sustava.
  • Ojača mjere na tržištu rada i sustav socijalne zaštite, poveća pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama te potakne promicanje vještina.
  • Nastavi osiguravati likvidnost poduzećima, smanjivati administrativno i financijsko opterećenja gospodarstva i da prednost ulaganjima za poticanje održivog gospodarskog oporavka, s posebnim naglaskom na zelenoj i digitalnoj tranziciji.
  • Poboljša učinkovitost javne uprave i pravosudnog sustava.

Tekst s opisom mjera i preporuka Europske komisije dostupan je na web stranici predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Najnovije