Accessibility icon

Predana projektna prijava za projekt „Dan po mjeri 65+“ – suradnja Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove i Doma za starije „Domenico Pergolis“ Rovinj

26. kolovoza 2020.

U okviru projekta “Suradnjom i znanjem do uspješne EU regije“, Javna ustanova regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove pružila je Domu za starije „Domenico Pergolis“ Rovinj stručnu pomoć u pripremi projekta „Dan po mjeri 65+“.

Projekt je prijavljen na natječaj Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije, objavljenog u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.590.198,84 kn. Trenutno se za navedeni projektni prijedlog vrši provjera prihvatljivosti te očekuju rezultati postupka dodjele sredstava.

Projektom „Dan po mjeri 65+“ rješava se nedostatak izvaninstitucijskih socijalnih usluga za starije osobe na području grada Rovinja i okolice. Projektnim aktivnostima predviđena je uspostava Dnevnog centra u sklopu Doma za starije „Domenico Pergolis“ Rovinj, edukacija stručnog kadra s ciljem jačanja njihovih kompetencija, te podizanje svijesti javnosti o važnosti deinstitucionalizacije. Opći cilj projekta je pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije u RH razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga na području grada Rovinja i okolice, a specifični ciljevi su razvoj i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga na području grada Rovinja i okolice, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa starijim osobama u sklopu Doma za starije osobe “Domenico Pergolis” Rovinj za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti na području grada Rovinja i Istarske županije o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava starijih osoba s naglaskom na pravo na život u zajednici.

U okviru projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“ JURKIŽ pruža stručnu pomoć korisnicima s područja Istarske županije u pripremi i provedbi razvojnih projekata sufinanciranih EU sredstvima. Trenutno iz istoimenog projekta JURKIŽ pruža stručnu pomoć u provedbi projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te priprema projekte za prijavu na ESI fondove.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije