Accessibility icon

Poziv za iskaz interesa – Program ulaganja u zajednicu

27. svibnja 2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa prema „Programu ulaganja u zajednicu“.

Cilj Programa je obnova, adaptacija i rekonstrukcija građevina javne namjene čijom će se provedbom pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

SAŽETAK POZIVA:

Ukupna sredstva Programa: 10.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

– javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svoga samoupravnog djelokruga;
– vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljive aktivnosti: sve aktivnosti vezane uz nadogradnju, obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti prihvatljivih građevina.

Prihvatljive građevine: građevine sakralne i javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja koje služe za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljivi troškovi:

– trošak izvođenja radova,
– trošak usluga nadzora gradnje,
– trošak opremanja fiksnom opremom,
– trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Najviši iznos sufinanciranja po Korisniku: do 200.000,00 kuna s PDV-om.
Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20. lipnja 2022. do 16,00 sati.

Više informacija na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Najnovije