Accessibility icon

Poziv na prijave za dugoročno međunarodno osposobljavanje Lobbying for Youth Work

2. studenoga 2021.

Agencija za mobilnost i programe EU partner je u drugom izdanju međunarodnog osposobljavanja pod nazivom “Lobbying for Youth Work”. Aktivnost je dio strateškog projekta “Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level”, a drugo izdanje osposobljavanja provodi se u suradnji s nacionalnim agencijama iz Njemačke, Belgije, Latvije i Francuske.

Rad s mladima prepoznat je kao područje koje se na svakodnevnoj razni susreće s izazovima koji su često rezultat političkih odluka. “Lobbying for Youth work” je u tom smislu namijenjen za osnaživanje djelatnika koji se unutar jedinica lokalne samouprave bave područjem mladih te osoba koje rade s mladima – u području zagovaranja za rad s mladima. Cilj je steći vještine i znanja koje će sudionicima pomoći pri realizaciji konkretnih ciljeva u području rada s mladima, a sve s namjerom pozicioniranja lokalnih politika za mlade u dugoročnoj perspektivi.

Konceptom aktivnosti predviđena su 3 modula osposobljavanja tijekom nešto više od godine dana, do 3 webinara te rad na pripremi i realizaciji akcijskih planova koje će biti dio osobnog zagovaračkog projekta svakog sudionika. U cijelom procesu i tijekom cjelokupnog trajanja aktivnosti, sudionici će imati podršku nacionalnog mentora.

Svi troškovi sudjelovanja hrvatskih predstavnika pokriveni su kroz projektnih proračun.

Poziv je otvoren za predstavnike jedinica lokalne samouprave te organizacija civilnog društva koji se bave područjem rada s mladima.

Rok za prijave je 20. studenoga 2021., a u nastavku se nalaze detalji o aktivnosti i načinu prijave:

Najnovije