Accessibility icon

Postignut Sporazum o EU financiranju za prekogranične projekte

10. prosinca 2020.

Institucije EU-a postigle su privremeni sporazum o europskoj teritorijalnoj suradnji i financiranju prekograničnih projekata za razdoblje 2021.-2027. Ukupna dostupna sredstva za prekograničnu suradnju za razdoblje 2021. – 2027., putem instrumenta INTERREG, utvrđena su na 8 milijardi EUR.
Više informacija potražite na službenim stranicama Europskog parlamenta.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije