Accessibility icon

Otvoren novi poziv za prijave gradova na European City Facility

8. travnja 2021.

Novi poziv za prijave projektnih prijedloga za inicijativu European City Facility (EUCF) bit će otvoren od 29. ožujka do 31. svibnja. Pozivaju se svi gradovi koji žele ojačati svoje kapacitete za pripremu projekata energetske održivosti i tranzicije da sudjeluju u aktualnom pozivu.
Inicijativa potiče gradove širom Europske unije da identificiraju svoje održive energetske projekte, stupe u kontakt sa stručnjacima iz svojih zemalja i konzultiraju web stranicu ili službu za pomoć za bilo kakva pitanja u pogledu prihvatljivosti njihove prijave. Ulogu stručnjaka za Hrvatsku provodi Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).

Inicijativa EUCF pokrenuta je u okviru programa Horizon 2020 za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju te pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta.

Više informacija dostupno je na stranicama Udruge gradova.

 

Najnovije