Accessibility icon
>

Teritorijalna strategija razvoja otoka Istarske županije

Teritorijalna strategija razvoja otoka Istarske županije jedan je od dodataka županijskog Plana razvoja za razdoblje 2022. – 2027. godine, kojim se pruža potpora integriranom teritorijalnom razvoju istarskih otoka te se stvaraju preduvjeti za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (ITP).

Postupak izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka Istarske županije, kao strateškog i operativnog dokumenta, proveden je sukladno odredbama članka 28. i 29. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba (Common Provisions Regulation), odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) i Zakona o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) te odredbama podzakonskih propisa donesenih na temelju prethodno spomenutih akata.

Sadržaj Teritorijalne strategije razvoja otoka Istarske županije u cijelosti je usklađen s odredbama Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21) i Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027. u dijelu koji se odnosi na definiranje područja ulaganja. Strategija doprinosi ostvarenju posebnog cilja RSO5.2. Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana).

Nositelj izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka je Istarska županija, dok je javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ koordinator postupka izrade u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje je nadležno za provjeru usklađenosti s propisanom metodologijom izrade i utvrđivanje doprinosa ostvarenju ciljeva Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027..

Priprema Teritorijalne strategije razvoja otoka pokrenuta je tijekom postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027., stoga je Župan Istarske županije usvojio Odluku o uspostavi i imenovanju članova Radne skupine/otočnog partnerstva za izradu Teritorijalne strategije razvoja otoka Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 7/23).

Pored članova Radne skupine/otočnog partnerstva, u postupku izrade Teritorijalne strategije sudjelovao je veliki broj dionika. Potrebno je posebno istaknuti aktivno dioništvo jedinica lokalne samouprave i upravnih tijela Istarske županije, predstavnika akademske zajednice, gospodarskih subjekata i organizacija civilnog društva.

Tijekom postupka izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka Istarske županije primijenjen je participativni pristup u rješavanju lokalnih problema (bottom-up pristup). Na taj su način uključeni dionici izravno utjecali na kreiranje smjerova razvoja otoka, čime je ojačana društvena kohezija i kapaciteti za strateško planiranje i provedbu projekata.