Accessibility icon

Održana radionica tematske podskupine „Demografija, zdravstvo, socijalna uključenost i poboljšanje kvalitete života, civilno društvo i mladi“ u okviru postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021. – 2027.

22. srpnja 2021.

U okviru postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. održana je 22. srpnja 2021. godine u prostorima Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate u Puli radionica tematske podskupine „Demografija, zdravstvo, socijalna uključenost i poboljšanje kvalitete života, civilno društvo i mladi“. Predstavnici relevantnih institucija, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva okupili su se kako bi analizirali stanje, definirali SWOT i razvojne potrebe Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. Radom u grupama, ključni dionici s područja Istarske županije pridonijeli su reviziji i dopuni prijedloga SWOT-a te definiranju najvažnijih razvojnih potreba i prilika na kojima će se temeljiti budući razvoj županije.

Istarska županija izrađuje Plan razvoja kao srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinice regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Donošenje Plana razvoja Istarske županije usmjereno je na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja županije, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja.

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ vrši ulogu cjelokupne koordinacije i upravlja postupkom izrade Plana razvoja te njegovih provedbenih dokumenata.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije