Accessibility icon

Održana provedbena radionica za projekt “S nami niste sami”

21. srpnja 2021.

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ 19. srpnja 2021. održala je provedbenu radionicu “Uspješno upravljanje projektom- provedba i financije„ u prostoru Društva Crvenog križa Istarske županije u Pazinu.

Provedbena radionica održana je u sklopu projekta “S nami niste sami” financiranog iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Prijavitelj projekta je Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Buje, a partneri na projektu su sva ostala društva Crvenog križa s područja Istarske županije: GDCK Pula, GDCK Rovinj, GDCK Poreč, GDCK Buzet, GDCK Pazin i GDCK Labin. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.527.369,50 kn , a stopa financiranja je 100%.

Opći cilj projekta je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći (hrane i osnovne materijalne pomoći) najpotrebitijim osobama te pružanjem popratnih mjera kojima će se doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba. Planiranom višekratnom podjelom paketa osigurat će se kontinuirana opskrba osnovnim živežnim namirnicama za najpotrebitije. Obzirom da su u projekt uključena sva Gradska društva Crvenog križa s područja Istarske županije, projekt će teritorijalno obuhvatiti prostor cijele županije te na taj način doprinijeti uspostavi koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti u Istarskoj županiji, uključujući ruralna i teško dostupna područja. Za nadzor procesa podjele paketa koristit će se novi IT program koji se planira nabaviti u sklopu projekta.

Projektne aktivnosti obuhvatit će 3100 korisnika, a ukupno će se na području Istarske županije  podijeliti 24800 paketa hrane i 6200 paketa osnovne materijalne pomoći. U sklopu projekta, također su predviđene popratne edukativne aktivnosti namijenjene korisnicima.

Projekt traje od 16. lipnja 2021. do 16. lipnja 2022. Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ pružila je stručnu pomoć u pripremi projektnog prijedloga, te će pružati savjetodavnu pomoć za vrijeme trajanja provedbe projekta.

Najnovije