Accessibility icon

Održana informativna radionica EU Green Deal i primjena načela DNSH – “ne nanosi bitnu štetu” u EU fondovima 2021.-2027. i NPOO-u

8. studenoga 2023.

Dana 07. studenog 2023. godine u organizaciji Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ održana je informativna radionica EU Green Deal i primjena načela DNSH – “ne nanosi bitnu štetu” u EU fondovima 2021.-2027. i NPOO-u.

Cilj informativne radionice bio je predstavljanje pravila i primjenu načela DNSH – „ne nanosi bitnu štetu“ u okviru poziva EU fondova 2021.-2027. i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji su usklađeni s odredbama EU taksonomije i pripadajućih propisa te EU Green Deal-a.

Kako svi EU projekti sufinancirani iz EU fondova 2021.-2027. i NPOO-a moraju biti usklađeni ili pridonijeti ostvarenju šest okolišnih ciljeva EU taksonomije kako bi ulaganja bila prihvatljiva, poseban naglasak stavljen je na  pripremu upitnika samoprocjene o usklađenosti s DNSH načelima te primjenu DNSH načela u projektima.

Radionici je prisustvovalo više od 40 predstavnika javnopravnih tijela s područja Istarske županije.

       

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije