Accessibility icon

Objavljena IZMJENA FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture

23. listopada 2020.

FLAG Istarska batana objavljuje izmjenu FLAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020. za Mjeru 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture.

Izmjena FLAG-natječaja sastoji se od sljedeće dokumentacije važne za prijavu na FLAG-natječaj:

  • Tekst FLAG natječaja za M.3.4.2._v.2.0.
  • Obrazac 1.A Prijavni obrazac_v.2.0.

Po objavi verzija v.2.0., prethodne verzije (v.1.0.) prestaju vrijediti.

Novu važeću dokumentaciju pronađite na linku: https://www.lagur-istarska-batana.hr/natjecaj/2020-09-17/flag-natjecaj-za-dodjelu-potpore-projektima-u-okviru-mjere-342-ulaganje-u-malu-infrastrukturu-u-podrucju-ribarstva-i-akvakulture-iz-lokalne-razvojne-strategije-u-ribarstvu-2014-2020-flag-a-istarska-batana

 

Najnovije