Accessibility icon

Objavljen Poziv „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“

23. prosinca 2022.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv „Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)“, iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

SAŽETAK NATJEČAJA:
Svrha poziva: poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe.
Predmet poziva: poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

Ukupna bespovratna sredstva: 370.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 16.440.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 46.250.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

Više informacija o natječaju dostupno je na portalu Fondovieu.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije