Accessibility icon

Objavljen NPOO poziv “Uspostava reciklažnih dvorišta”

22. ožujka 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 22. ožujka 2023. godine Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Uspostava reciklažnih dvorišta” u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO.C1.3.R2-I1.04).

SAŽETAK POZIVA:

Svrha poziva:  doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja RD odnosno nabave mobilnih RD se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. – Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.

Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji RD i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odbacuju problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i reciklabilni komunalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.

Predmet poziva: uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO),  u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta (dalje u tekstu RD) ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta (u daljnjem tekstu: mobilno RD) naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.

Ukupna bespovratna sredstva: 8.500.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.300,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 840.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su Jedinice lokalne samouprave

Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.6.2023.

Poziv s natječajnom dokumentacijom i prilozima dostupan je na https://fondovieu.gov.hr/pozivi/45

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije