Accessibility icon

Objavljen NPOO natječaj “Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv”

9. lipnja 2023.

Dana 9. lipnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Drugi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“.

SAŽETAK NATJEČAJA:

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova. Svrha Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili javnom ustanovom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljište koristiti za povećanje kapaciteta dnevnih boravaka u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 51.022.570,00 EUR.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 95.561,00 EUR, a najviši iznosi 4.778.021,00 EUR. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategorijama ulaganja.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić),
  • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom),
  • Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje),
  • Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje,
  • Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene,
  • Adaptacija i opremanje postojećih prostora;
  • Promidžba i vidljivost;
  • Upravljanje projektom i administracija.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 9. lipnja 2023. godine od 9.00 sati. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 8. kolovoza 2023. godine do 23.59 sati. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

Više informacija o pozivu dostupno je na portalu fondovieu.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije