Accessibility icon

Objavljen 1. poziv u sklopu Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027.

28. studenoga 2022.

Dana 28. studenoga objavljen je prvi poziv Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027., ukupne alokacije 80 milijuna eura.

Poziv je otvoren za dvije vrste projekata:
– standarni projekti, s rokom prijave do 20/03/2022
– small-scale projekti, s rokom prijave do 28/02/2022

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela i njihova udruženja, javnopravna tijela, neprofitne organizacije, profitne organizacije, međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU te prema međunarodnom pravu i škole i obrazovne ustanove.

Više informacija o Pozivu i natječajnoj dokumentaciji dostupno je na službenim web stranicama Programa Italija-Hrvatska.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije