Accessibility icon

Obavijest vezana za Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama

30. travnja 2020.

Sukladno Odluci Fonda (KLASA: 024-04/20-07/4, URBROJ: 563-01/1-20-1) od 19. ožujka 2020. godine Fond će za korisnike koji su po provedenom Javnom pozivu za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama ostvarili pravo na sredstva Fonda temeljem Odluke o odabiru korisnika sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama davanjem sredstava pomoći, a s kojima Fond nije sklopio ugovore o sufinanciranju, na zahtjev korisnika odgovarajuće produžiti rok za provedbu javne nabave određen Odlukom o odabiru korisnika sredstava Fonda.

Najnovije