Accessibility icon

Nova statistička podjela Hrvatske na NUTS2 regije

19. svibnja 2021.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz siječnja 2019., na prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, usvojena je nova Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021., kojom se utvrđuje podjela Hrvatske na četiri statističke regije druge razine (NUTS 2), a to su: Panonska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, Jadranska Hrvatska i Grad Zagreb, dok prostorne jedinice za statistiku prve i treće razine ostaju iste. Prvu razinu čini Hrvatska, a treću razinu čini 20 županija i Grad Zagreb.

Novom su podjelom sve NUTS 2 regije, osim Grada Zagreba, klasificirane u kategoriju slabije razvijenih regija obzirom da je njihov BDP ispod 75% prosječnog BPD-a EU-a, čime će osigurati veću razinu regionalnih potpora te veće stope sufinanciranja projekata od strane EU-a.
Nova klasifikacija Hrvatske na 4 statističke regije primjenjivat će se u dodjeli sredstava u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027., te kao takva predstavlja temelj za povlačenje financijskih sredstava iz EU fondova, obzirom da se primjerice sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) raspodjeljuju ovisno o kategoriji (slabije razvijene regije, regije u tranziciji i razvijene regije).

U prethodnome razdoblju, RH je bila podijeljena na 2 statističke regije 2 razine: Panonska i Jadranska Hrvatska. Na ovaj su način slabije razvijene županije kontinentalne Hrvatske bile svrstane u istu kategoriju te ostvarivale jednaku razinu potpore kao i Grad Zagreb, koji ima znatno viši BDP po stanovniku.

Svrha nove statističke podjele je omogućiti najveći mogući stupanj povoljnosti za što veći broj stanovnika Republike Hrvatske u pogledu pravila dodjele regionalnih potpora te osigurati što je moguće bolje uvjete za korištenje sredstava kohezijske politike za što je moguće veće područje Republike Hrvatske.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije