Accessibility icon

Koronavirus: 2,7 milijarde eura iz proračuna EU-a za potporu sektoru zdravstvene skrbi u EU-u

15. travnja 2020.

Europska komisija je 2. travnja predložila aktivaciju instrumenta Europske unije radi izravne potpore sektorima zdravstvene skrbi u zemljama EU-a u borbi protiv pandemije koronavirusa. Vijeće je 14.04.2020. godine odobrilo taj instrument tako da se 2,7 milijardi eura može proslijediti najpotrebitijim sektorima.
Instrument će se upotrebljavati uz druge alate EU-a, primjerice za zalihe medicinske opreme u sustavu rescEU koje se istodobno povećavaju za dodatnih 300 milijuna eura. U prvoj fazi instrument za hitnu potporu sektorima zdravstvene skrbi namijenjen je financiranju hitnih medicinskih potreba kao što su maske i respiratori, prijevoz medicinske opreme i pacijenata u prekograničnim regijama, zapošljavanje dodatne radne snage u zdravstvu koja se može rasporediti na žarišne točke diljem Unije, kao i izgradnja mobilnih bolnica. Instrument za hitnu potporu omogućuje Komisiji da u ime država članica nabavlja i šalje pomoć tamo gdje je najpotrebnija.

Najnovije