Accessibility icon

Instrument NextGenerationEU: Europska komisija objavila tablicu pokazatelja za oporavak i otpornost

3. siječnja 2022.

Europska komisija objavila je tablicu pokazatelja za oporavak i otpornost, javnu internetsku platformu za prikaz napretka ostvarenog u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost u cjelini i provedbi pojedinačnih nacionalnih planova za oporavak i otpornost.

Tablica pokazatelja prije svega je alat za transparentan prikaz informacija o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost namijenjena građanima EU-a. Tablica pokazatelja poslužit će i kao osnova za pripremu godišnjih izvješća Komisije o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost i izvješća o preispitivanju za Europski parlament i Vijeće, kao i za dijalog o oporavku i otpornosti između Parlamenta i Komisije.

Na internetskoj stranici tablice pokazatelja za oporavak i otpornost nalaze se posebni odjeljci o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te o isplatama u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Navode se i konkretni podaci koje je prikupila Komisija, primjerice rashodi po područjima politike i raščlamba zelenih i digitalnih rashoda i socijalnih izdataka u okviru Mehanizma. Tablica pokazatelja pruža i kvalitativne informacije s pomoću tematskih analiza provedbe planova u određenim područjima politika.

Tablica pokazatelja sadržava dvije vrste informacija:

  • podatke koje je Komisija prikupila praćenjem provedbe planova za oporavak i otpornost. To uključuje informacije o ostvarenju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti koje su dostavile države članice i evaluirala Komisija. Uključene su i informacije o isplatama, kao i podaci koje je izradila Komisija, npr. rashodi u svakom od šest područja politike Mehanizma za oporavak i otpornost te socijalni izdaci u okviru Mehanizma kako su definirani u Delegiranom aktu o Mehanizmu za oporavak i otpornost od 2. prosinca 2021.
  • podatke koje su prikupile države članice o 14 zajedničkih pokazatelja izvješćivanja kako su definirani u Delegiranom aktu o Mehanizmu za oporavak i otpornost od 2. prosinca 2021. Ti podaci omogućuju praćenje napretka u provedbi planova za oporavak i otpornost, posebno u ostvarivanju zajedničkih ciljeva Mehanizma za oporavak i otpornost, te pokazuju i ukupnu uspješnost Mehanizma. Većina pokazatelja izvješćivanja mjeri doprinos Mehanizma za oporavak i otpornost u više od jednog stupa politike. Na primjer, pokazatelj „Kapacitet učionica novih ili moderniziranih ustanova za skrb o djeci i obrazovanje” pridonosi četvrtom stupu (socijalna i teritorijalna kohezija) i šestom stupu Mehanizma (politike za sljedeću generaciju, kao što su obrazovanje i vještine). Države članice izvješćivat će o zajedničkim pokazateljima dvaput godišnje – do 28. veljače i do 31. kolovoza. Komisija će zatim ažurirati podatke na internetskoj stranici Tablice pokazatelja za razdoblje do travnja, odnosno do listopada. Prvo izvješće o zajedničkim pokazateljima objavit će se u veljači 2022.

Više informacija OVDJE.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije