Accessibility icon

Europska komisija odobrila kartu regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027.

25. studenoga 2021.

Europska komisija odobrila je kartu Hrvatske za dodjelu regionalnih potpora u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. Na regionalnoj karti Hrvatske definirane su hrvatske regije koje imaju pravo na regionalnu investicijsku potporu te je za svaku od njih utvrđen maksimalni intenzitet potpore.

Navedenom kartom utvrđena su područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet.

U odnosu na prethodnu podjelu, nova Karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb.

U skladu s tim, maksimalni intenziteti za velika poduzeća koji se mogu dodijeliti su sljedeći:
U Panonskoj Hrvatskoj 50% (što je + 25% više nego sada);
U Sjevernoj Hrvatskoj 50% (što + 25% nego sada);
U Jadranskoj Hrvatskoj 40% (što je + 15% nego sada);
U Gradu Zagrebu 35% (što je + 10% nego sada).

Za početna ulaganja s prihvatljivim troškovima do 50 milijuna eura u svim se navedenim područjima maksimalni intenziteti potpore mogu povećati za 10 postotnih bodova za ulaganja srednjih poduzeća i za 20 postotnih bodova za ulaganja malih poduzeća.

Najnovije