Accessibility icon

“EU fondovi 2021.-2027. – Nove prilike”, Pula, 25. 4. 2023.

20. travnja 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva zainteresiranu javnost na događaj „EU FONDOVI – Nove prilike 2021. – 2027.“ koji će se održati 25. travnja 2023. godine u Puli, u prostorijama Hotela Park Plaza Histria Pula, Konferencijska sala Bianca istriana, Verudella 17, 52100 Pula.

Informativni događaj pod nazivom „EU FONDOVI – Nove prilike 2021.-2027.“ namijenjen je predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnicima regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, korisnicima i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova te dionicima regionalnog i lokalnog razvoja.

Tijekom događanja uzvanicima će se predstaviti aktualne mogućnosti financiranja razvojnih projekata u okviru Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2021.-2027. te posebno novih programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP). Ujedno će biti riječi i o industrijskoj tranziciji, financijskim instrumentima, otocima, ITU Mehanizmu i ITU Puli i Pazinu, urbanome razvoju, mogućnostima sufinanciranja projekata te iskustvima dosadašnjeg korištenja sredstava iz EU fondova.

Na panel raspravi će predstavnici Istarske razvojne agencije, Regionalnog koordinatora Istarske županije, Grada Pule, HAMAG BICRO-a te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstaviti iskustva korištenja fondova Europske unije na lokalnoj razini i pripremu za korištenje sredstava u novom programskom razdoblju, a svi sudionici konferencije pozvani su pridružiti se raspravi.

Informativno-edukativno događanje otvorit će ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, župan Istarske županije Boris Miletić te gradonačelnik grada Pule Filip Zoričić.

Za sudjelovanje na događanju možete se prijaviti putem prijavnog obrasca na poveznici: https://bit.ly/3KO7Rx5

Program događanja dostupan je u nastavku: Program – Pula 25.4.2023.

Broj mjesta je ograničen, a prijave će se zaprimati do 24. travnja 2023. godine ili do popunjena kapaciteta.

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije