Accessibility icon

Edukativna radionica „Zakon o javnoj nabavi u kontekstu EU fondova“

20. rujna 2023.

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ organizira edukativnu radionicu „Zakon o javnoj nabavi u kontekstu EU fondova“.

Edukacija će se održati 28. i 29. rujna 2023. godine u Studentskom centru Pula, Ulica Sv. Mihovila 3, Pula, s početkom u 9:00 sati.

Poziv i program radionice dostupni su u nastavku:

ZJN_Poziv

ZJN_Program

Prijave je moguće izvršiti najkasnije do 26. rujna 2023. godine u 15:00 sati putem poveznice u nastavku: Prijava

Cilj edukacije je ojačati kapacitete djelatnika koji pripremaju i provode postupke javne nabave za javnopravna tijela IŽ, djelatnika koji se bave pripremom i provedbom projekata financiranih iz EU fondova te drugih djelatnika javnopravnih tijela IŽ kroz predstavljanje specifičnosti pripreme i provedbe postupaka javne nabave za ulaganja koja su sufinancirana EU fondovima te predstavljanje potencijalnih rizika, najčešćih pogrešaka, nepravilnosti i financijskih korekcija u provedbi samog postupaka javne nabave.

Edukacija je organizirana u okviru provedbe projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“, koji se financira putem Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. U sklopu spomenutog projekta, redovito će se do kraja 2023. godine održavati ciklusi edukacija na različite teme povezane s korištenjem ESI fondova.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije