Accessibility icon

Dokumenti

Planovi i izvješća
Godišnji program rada za 2018.
Financijski plan za 2018.
Financijski izvještaj 2018.
Bilješke uz financijski izvještaj 2018.
Godišnji program rada za 2019.
Financijski plan za 2019.
Prve izmjene i dopune Financijskog plana 2019.
Druge izmjene i dopune Financijskog plana 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj 2019.
Financijski izvještaj 2019.
Godišnji program rada za 2020.
Financijski plan za 2020.
Prve izmjene i dopune Financijskog plana 2020.
Druge izmjene i dopune Financijskog plana 2020.
Financijski izvještaj 2020.
Bilješke uz financijski izvještaj 2020.
Tablice uz obvezne Bilješke 2020.
Izvještaj o izvršenju Financijskog plana 2020.
Godišnji program rada za 2021.
Financijski plan za 2021.
Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2021.
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021.
Financijski izvještaj 2021.
Bilješke uz financijski izvještaj 2021.
Tablice uz obvezne Bilješke 2021.
Godišnji plan rada za 2022.
Financijski plan za 2022.
Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana za 2022.
Prve izmjene i dopune Financijskog plana 2022.
Druge izmjene i dopune Financijskog plana 2022.
Financijski izvještaj 2022.
Bilješke uz financijski izvještaj 2022.
Tablice uz obvezne Bilješke 2022.
Izvješće o izvršenju Financijskog plana 2022.
Godišnji plan rada za 2023.
Financijski plan za 2023.
Prve izmjene i dopune Financijskog plana 2023.
Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2023.
Druge izmjene i dopune Financijskog plana 2023.
Treće izmjene i dopune Financijskog plana 2023.
Financijski izvještaj za 2023.
Bilješke uz Financijski izvještaj 2023.
Tablice uz obvezne Bilješke 2023.
Izvještaj o godišnjem izvršenju Financijskog plana za 2023.
Godišnji plan rada za 2024.
Financijski plan za 2024.
Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.
Polugodišnje financijsko izvješće za 2024.
Pravo na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama
Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu https://www.rk-aurora.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://www.rk-aurora.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj:

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog nerazmjernog opterećenja koje bi prilagodba mrežne stranice prouzročila u smislu članka 8. Zakona:

  • objavljene slike ne sadrže alt atribute
  • pojedine poveznice nemaju prikladne opise i ne pružaju konkretne informacije o sadržaju na koji vode
  • pojedini dokumenti su objavljeni u obliku koji nije čitljiv čitaču ekrana

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 9. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Izjava je zadnji put preispitana 30. travnja 2021.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice https://www.rk-aurora.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću, možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte na e-mail adresu Ivana.Pavat@istra-istria.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Dokumenti
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu.
Obrasci
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji
Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informaciji
Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija
Javna nabava
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Sprječavanje sukoba interesa
Plan nabave za 2019. godinu
l. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2020 godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2023. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2024. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
Registar ugovora

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22), javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ u svojstvu javnog naručitelja objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma:

Registar ugovora (PDF)
Registar ugovora (XLSX)
Registar ugovora (2019. – 2023.) (PDF)
Registar ugovora (2019. – 2023.) (XLSX)
Transparentnost

Javne informacije o trošenju sredstava dostupne su na poveznici iTransparentnost.