Accessibility icon

Četvrti EUCF poziv gradovima za podršku u razvoju održive energije

27. srpnja 2022.

Četvrti poziv European City Facility (EUCF) inicijative otvoren je od 9. lipnja do 30. rujna 2022. u 17:00 sati (po briselskom vremenu).

Inicijativa EUCF pokrenuta je u okviru programa Horizon 2020 za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju. Provedbom aktivnosti EUCF-a uključene jedinice lokalne samouprave jačaju svoje kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostavljaju korisne kontakte s dionicima iz javnog i financijskog sektora.

Cilje Poziva je podržati lokalne vlasti u razvoju investicijskih koncepata povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj EUCF-a je izgraditi značajan niz projekata za ulaganje u održivu energiju u gradovima i općinama u Europi.

EUCF financira razvoj investicijskog koncepta s fiksnom bespovratnom darovnicom od 60,000 eura.

Kandidati moraju imati politički odobren klimatski i energetski plan. To uključuje SEAP (Akcijski planovi za održivu energiju)/SECAP (Akcijski planovi za održivu energiju i klimu), razvijene u okviru inicijative Sporazuma gradonačelnika, ili planove sličnih ambicija s klimatskim i energetskim ciljevima barem za 2020. godinu. Podnositelji zahtjeva moraju pokazati političku predanost razvoju investicijskog koncepta putem pisma potpore, potpisanog od strane gradonačelnika ili drugog relevantnog političkog predstavnika. Podnositelj zahtjeva mora se obvezati na razdoblje praćenja EUCF-a od dvije godine.

EUCF financira aktivnosti, kao što su (tehničke) studije izvedivosti, analize tržišta, analize dionika, pravne, ekonomske i financijske analize, analize rizika itd., a koje su potrebne za razvoj investicijskog koncepta. Ove aktivnosti može provoditi vlastito osoblje ili podugovoreni vanjski stručnjaci. Bespovratna sredstva ne mogu izravno financirati stvarna ulaganja, ali pokrivaju troškove mobilizacije resursa i pristupa uslugama za razvoj koncepta ulaganja.

Prijave se ocjenjuju na temelju 5 kriterija ocjenjivanja:

  • Veličina ulaganja
  • Ušteda energije
  • Upravljačka struktura
  • Uključivanje dionika
  • Usklađivanje s ciljevima EUCF-a

Sve pojedinosti o procesu ocjenjivanja potražite u Smjernicama za prijavitelje (na engleskom jeziku).

U skladu s ciljevima EUCF-a, gradove i općine snažno se potiču da udruže snage i resurse te  podnesu zajedničke prijave, kako bi se povećala ambicija prijave i povećale šanse za uspjeh.

Cjelokupni postupak prijave sastoji se od dva glavna koraka: provjere prihvatljivosti i pune prijave. Za više informacija o procesu prijave kliknite OVDJE.

EUCF pozivi organizirani su paralelno za tri geografske regije uključujući sve zemlje koje ispunjavaju uvjete (države članice EU-a, države EEA-EFTA-e Island, Lihtenštajn i Norveška te Ujedinjeno Kraljevstvo). Hrvatski prijavitelji spadaju pod kategoriju Srednja i istočna Europa, u okviru koje će se financirati izrada 22 investicijska koncepta s ukupnom potporom od 1,32 milijuna eura.

Očekivani učinak je razvijen investicijski koncept, dokument koji investitorima i financijskim institucijama pruža potrebne informacije za procjenu investicijskog projekta i odluku o ulaganju.

EUCF je otvoren za sve jedinice lokalne samouprave, njihove grupe i lokalne javne subjekte koji okupljaju općine/lokalne vlasti iz država članica EU-a, država EEA-EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Ujedinjenog Kraljevstva.

Najnovije