Accessibility icon

6 prioriteta Europske komisije za razdoblje 2019. – 2024.

14. srpnja 2020.

Europska komisija objavila je listu od 6 prioriteta za razdoblje 2019.-2024. Prioriteti su kako slijedi:

  1. Europski zeleni plan -težnja da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent

Europski zeleni plan je strategija za postizanje održivosti gospodarstva EU-a. To će se postići pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije.

2. Europa spremna za digitalno doba – osnaživanje stanovništva novom generacijom tehnologija

Digitalna tehnologija mijenja živote ljudi. Digitalnom strategijom EU-a želi se postići da promjena bude u interesu građana i poduzeća te da se pridonese ostvarenju cilja klimatski neutralne Europe do 2050.

3. Gospodarstvo u interesu građana – rad na socijalnoj pravednosti i blagostanju

Pojedinci i poduzeća u EU-u mogu napredovati samo ako gospodarstvo radi u njihovu interesu. Jedinstveno socijalno tržišno gospodarstvo EU-a omogućuje gospodarstvima da rastu te smanje siromaštvo i nejednakosti. Ako je Europa stabilna, gospodarstvo može u potpunosti odgovoriti na potrebe građana EU-a.

4. Snažnija Europa u svijetu – jačanje odgovornoga globalnog vodstva

Europska komisija zagovara multilateralizam i globalni poredak utemeljen na pravilima u kojem EU ima aktivniju i istaknutiju ulogu.

5. Promicanje našeg europskog načina života – zaštita naših građana i vrijednosti

Europa koja štiti mora se zauzeti za pravdu i temeljne vrijednosti EU-a.

6. Novi poticaj europskoj demokraciji – njegovanje, zaštita i jačanje demokracije

Kako bismo svoju demokraciju zaštitili od vanjskih utjecaja, potrebni su nam zajednički pristup i jedinstveni standardi za suzbijanje dezinformiranja i govora mržnje na internetu.

Više na službenim stranicama: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

Najnovije